Het weidemelklogo is in beheer van Stichting Weidegang. Stichting Weidegang heeft als doel de zichtbaarheid van koeien in het Nederlandse landschap te stimuleren door weidegang te ondersteunen. Naast het borgen van weidemelk en de uitgifte van het logo heeft de stichting de taak melkveehouders te adviseren over de mogelijkheden van weidegang.

Jaarrapportages

Klik hier voor een rapportage van de resultaten van de borging van weidezuivel door Stichting Weidegang in 2013 en 2014.