Slide 1 Zweeds

Tagline

På gröna ängar ska betande kor finnas

Slide 2 Zweeds

Tagline

Kor som producerar härlig mjölk

Slide 3 Zweeds

Tagline

Mjölk som är basen för talrika mejeriprodukter

Slide 4 Zweeds

Tagline

Mejeriprodukter med logo för Betesmjölk har producerats av mjölk från kor som åtminstone 120 dagar om året och minimalt 6 timmar om dagen går på ängsbete.

Varför kor på ängsbete?

Kor och äng hör ihop. Praktfulla landskap med ängar har under århundraden formats genom mjölkboskapsskötseln. Det är en vacker syn att se betande kor. Dessutom har kor på grönbete utrymme för sitt naturliga betande.

Vad är mjölk från kor på ängsbete?

Betesmjölk kommer från bondgårdar där korna går på bete från vår till höst åtminstone 120 dagar om året, minimalt 6 timmar om dagen. Inom den moderna mjölkboskapsskötseln är det inte självklart att låta korna gå på grönbete från våren till hösten.

Hur fungerar logon för Betesmjölk?

Logon för Betesmjölk garanterar att mejeriprodukterna har framställts av Betesmjölk. Denna mjölk hämtas för sig och produceras till dagsfärska mejerivaror – som (kärn)mjölk, efterrättskräm i olika smaker och yoghurt – och ost. Stiftelsen Weidegang garanterar produktionsprocessen, transporten och behandlingen av Betesmjölk. Logon kan erhållas för alla parter som uppfyller villkoren.