Slide 1 Servisch

Tagline

Kravama koje pasu je mesto na zelenim pašnjacima

Slide 2 Servisch

Tagline

Krave koje prave ukusno mleko

Slide 3 Servisch

Tagline

Mleko koje predstavlja osnovu brojnih mlečnih proizvoda

Slide 4 Servisch

Tagline

Mlečni proizvodi sa logotipom mleka s pašnjaka su napravljeni od mleka krava koje su bile najmanje 120 dana godišnje, minimalno 6 sati dnevno na pašnjaku

Zašto krave na pašnjaku?

Krave i pašnjaci pripadaju jedno drugome. Proizvođači mleka su vekovima formirali predivne pašnjačke pejzaže. Predivno je videti krave kako tu pasu. Sem toga, krave na pašnjaku imaju prostora za prirodno ponašanje tokom ispaše.

Šta je mleko s pašnjaka?

Mleko s pašnjaka potiče sa farmi na kojima krave od proleća do jeseni borave na pašnjacima najmanje 120 dana godišnje, minimalno 6 sati dnevno. Kod modernih proizvođača mleka se ne podrazumeva da krave od proleća do jeseni pasu na pašnjacima.

Kako funkcioniše logotip mleka s pašnjaka?

Logotip mleka s pašnjaka garantuje da su mlečni proizvodi napravljeni od mleka s pašnjaka. To mleko se zasebno prikuplja i obrađuje u svakodnevno sveže mlečne proizvode – poput mlaćenice i mleka, krema i jogurta – kao i sira. Fondacija Weidegang osigurava proizvodni proces, transport i obradu mleka s pašnjaka. Logotip mogu dobiti sva lica koja ispunjavaju uslove.