Slide 1 Nederlands

Tagline

Bij groene weiden horen grazende koeien

Slide 2 Nederlands

Tagline

Koeien die heerlijke melk produceren

Slide 3 Nederlands

Tagline

Melk die de basis is voor talrijke zuivelproducten

Slide 4 Nederlands

Tagline

Zuivelproducten met het weidemelklogo zijn gemaakt van melk afkomstig van koeien die tenminste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de wei lopen

Waarom koeien in de wei?

Koeien en de wei horen bij elkaar. Prachtige weidelandschappen zijn door de eeuwen heen gevormd door de melkveehouderij. Het is een mooi gezicht koeien hier te zien grazen. Daarnaast hebben koeien in de wei de ruimte voor hun natuurlijk graasgedrag.

Wat is weidemelk?

Weidemelk is melk afkomstig van boerderijen waar de koeien van het voorjaar tot in het najaar ten minste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de wei lopen. Binnen de moderne melkveehouderij is het niet vanzelfsprekend om de koeien van het voorjaar tot het najaar in de wei te laten grazen.

Hoe werkt het weidemelklogo?

Het weidemelklogo garandeert dat de zuivelproducten gemaakt zijn van weidemelk. Deze melk wordt apart opgehaald en verwerkt tot dagverse zuivel – zoals (karne)melk, vla en yoghurt – en kaas. De Stichting Weidegang borgt het productieproces, het transport en de verwerking van de weidemelk. Het logo is verkrijgbaar voor alle partijen die voldoen aan de voorwaarden.

20160805 Schema borging weidezuivel

1. Zuivelbedrijf dat zuivel afneemt van melkveehouders (in het voorbeeld: Zuivelbedrijf I) stelt een controleplan op waarin aangetoond wordt dat:

-    Via eigen controles gegarandeerd wordt dat de toeleverende melkveehouders weidegang hanteren volgens de voorwaarden van de Stichting.
-    Weidezuivel in een gescheiden stroom van reguliere zuivel wordt opgeslagen, vervoerd, verwerkt, bewerkt en verpakt.

2. Zuivelbedrijf dat zuivel afneemt van andere zuivelbedrijven (in het voorbeeld: Zuivelbedrijf II) stelt een controleplan op waarin aangetoond wordt dat:
-    De toeleveranciers van de zuivel gecertificeerd zijn.
-    Weidezuivel in een gescheiden stroom van reguliere boerderijmelk wordt opgeslagen, vervoerd, verwerkt, bewerkt en verpakt.

3. Certificerende instelling certificeert het controleplan van een zuivelbedrijf
-    Op basis van een papieren en fysieke controle.

4. Certificerende instelling voert een fysieke controle uit bij (een deel van de) melkveehouders
-    Als onderdeel van het controleplan van het zuivelbedrijf.
-    Als aanvullende controle in opdracht van Stichting Weidegang.

5. Stichting sluit een overeenkomst met Certificerende Instellingen
-    Certificering kan op deze manier aansluiten op reguliere controle melkveehouders vanuit zuivelbedrijf.
-    Stichting kan met meerdere Certificerende Instellingen een overeenkomst afsluiten.

6. Stichting sluit een licentieovereenkomst af met merkeigenaren die het weidemelklogo willen gebruiken
-    De licentieovereenkomst is gekoppeld aan het Certificaat Weidegang.
-    Bij retailbedrijven die hun weidezuivelproducten door een zuivelbedrijf laten produceren en verpakken in consumentenverpakkingen wordt de licentie gekoppeld aan het Certificaat Weidegang van deze toeleverancier.