slide 1

Tagline

Bij groene weiden horen grazende koeien

slide 2

Tagline

Koeien die heerlijke melk produceren

slide 3

Tagline

Melk die de basis is voor talrijke zuivelproducten

slide 4

Tagline

Zuivelproducten met het weidemelklogo zijn gemaakt van melk afkomstig van koeien die tenminste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de wei lopen

dia 1 NL

Tagline

Bij groene weiden horen grazende koeien

dia 2 NL

Tagline

Koeien die heerlijke melk produceren

dia 3 NL

Tagline

Melk die de basis is voor talrijke zuivelproducten

dia 4 NL

Tagline

Zuivelproducten met het weidemelklogo zijn gemaakt van melk afkomstig van koeien die tenminste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de wei lopen

Waarom koeien in de wei?

Koeien en de wei horen bij elkaar. Prachtige weidelandschappen zijn door de eeuwen heen gevormd door de melkveehouderij. Het is een mooi gezicht koeien hier te zien grazen. Daarnaast hebben koeien in de wei de ruimte voor hun natuurlijk graasgedrag.

Wat is weidemelk?

Weidemelk is melk afkomstig van boerderijen waar de koeien van het voorjaar tot in het najaar ten minste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de wei lopen. Binnen de moderne melkveehouderij is het niet vanzelfsprekend om de koeien van het voorjaar tot het najaar in de wei te laten grazen.

Hoe werkt het weidemelklogo?

Het weidemelklogo garandeert dat de zuivelproducten gemaakt zijn van weidemelk. Deze melk wordt apart opgehaald en verwerkt tot dagverse zuivel – zoals (karne)melk, vla en yoghurt – en kaas. De Stichting Weidegang borgt het productieproces, het transport en de verwerking van de weidemelk. Het logo is verkrijgbaar voor alle partijen die voldoen aan de voorwaarden.